DADES DEL PROJECTE

EDIFICI PLURIFAMILIAR “LA LLAR” DE 21 HABITATGES A ALMÉNAR

  • Any del Projecte

2007

  • Lloc de Realització

Lleida, Espanya

  • Client

Drebaxt Team S.L.

  • Capa-94


  • Capa-96

    + PLANTA, SECCIÓ, ALÇAT