DADES DEL PROJECTE

CONJUNT D’HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS A BELLATERRA

  • Any del Projecte

2010

  • Lloc de Realització

Barcelona, Espanya

  • Client

Coreli, S.L.

  • Capa-73


  • Capa-77

    + ALÇATS, SECCIÓ

  • Capa-85


  • Capa-92